Týdenní rozpis bohoslužeb

Číslo týdne:

Pondělí    16. října Slavnost SV.HEDVIKY, ŘEHOLNICE, hlavní patronky Slezska
17:00zpověď dětí 4. a 5. třídy
17:30růžencová pobožnost
18:00poděkování P.B. a P.M. za přijatá dobrodiní u příležitosti živ. jubilea a za živé rodiny
   
Úterý    17. října Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
6:30za farníky
   
Středa    18. října Svátek sv. Lukáše, evangelisty
17:00zpověď dětí 6. a 7. třídy
17:30růžencová pobožnost
18:00za + Elfridu Halfarovou - výroční
   
Čtvrtek    19. října
6:30za + rodinu Kubelovou
   
Pátek    20. října
17:00zpověď dětí 8. a 9. třídy
17:30růžencová pobožnost
18:00za + Jana Pavlorka, syna, matku, tetu, rodiče Škobránkovy a Zajíčkovy
   
Sobota    21. října
6:30za + Marii Hanzlíkovou, manžela a sourozence
17:00za živé a zemřelé myslivce z Kobeřic
   
Neděle    22. října 29. neděle v mezidobí - Sbírka na světové misie (úklid má 10. skupina)
7:00za + Boženu a Leo Hanzlíkovy, rodiče, sourozence a živé rodiny
10:00za farníky
14:00růžencová pobožnost