Děkovná mše Otce Jakuba

Autor: Gerhard Gratza <daniel.gratza(at)centrum.cz>, Téma: Akce, Vydáno dne: 21. 08. 2014Děkovná mše  Otce Jakuba

V neděli 20. července 2014 jsme se v Kobeřicích připravovali na děkovnou mši Otce Jakuba. Otec Jakub sloužil  celý uplynulý rok jako jáhen v Kobeřické farnosti. Za tuto dobu si získal svým obětavým  a odpovědným přístupem ke své službě srdce kobeřických farníků,počínaje těmi nejmenšími a konče dospělými. Všichni  se za něho modlili ke Kobeřické Madoně s přáním  úspěšného dokončení kněžského svěcení.
A tak se naplnil chrám farníky z Kobeřic i okolních farností, kteří se shromáždili aby spolu s Otcem Jakubem spolu poděkovali Pánu Bohu a Panně Marii Kobeřické za všechna dobrodiní a po mši svaté pak přijali novokněžské požehnání. Mši svatou celebrovali spolu  s novoknězem také náš pan farář Otec Marek spolu s bývalým  jáhnem v naší farnosti Otcem Vladimírem.
Po mši svaté a slavnostním Te Deum  blahopřáli novoknězi Otci Jakubovi zástupci kobeřické farnosti, zástupci obce Kobeřice, ministranti, varhaníci, místní scholy a další. Všichni mu vyprošovali hojnost Božího požehnání na jeho pozemské kněžské pouti.
Otec Jakub poděkoval panu faráři za jeho výchovu a předávání zkušeností  v době kdy sloužil v Kobeřicích , poděkoval všem pracovníkům sloužících na faře, pracovníkům obecního úřadu, učitelům, žákům, ministrantům  a všem občanům za jejich modlitby a spolupráci.
Jako první přijal novokněžské požehnání přijal  Otec Marek.
Atmosféru přiblíží přiložené obrázky.

Grage