Oslava 50. narozenin

Autor: Gerhard Gratza <daniel.gratza(at)centrum.cz>, Téma: Akce, Vydáno dne: 22. 09. 2014Oslava padesátiletého jubilea

V neděli 14. července bylo v naší Kobeřické farnosti co oslavovat. Náš pan farář Dp. Marek Pawlica , který v naší farnosti slouží již 11 let a v měsíci červnu měl 25. výročí kněžského svěcení , oslavil 50 výročí svého narození.
Tento souhrn událostí si opravdu zasloužil oslavu. V neděli v 10 hodin si oslavenec sám sloužil za přítomnosti mnoha farníků slavnostní mši svatou s poděkováním za obdržená dobrodiní , s prosbou o další pomoc od Kobeřické Madony.
Po mši svaté následovaly gratulace od farníků, Obecního úřadu v Kobeřicích a také od hostů, kteří přijeli z Polska z družebních Kobierzyc. Kromě přání Božího požehnání, zdraví , štěstí, veselosti a humoru,zaznělo také přání aby Otec Marek ještě dlouhá léta setrval mezi námi farníky.
Po mši svaté čekalo pro odcházející děti, mládež i dospělé překvapení. Ministranti rozdávali všem koláče, dospělým trošku vínečka a ti ,kteří Otci Marku osobně sami poblahopřáli obdrželi sladkou odměnu.
Otče Marku, ať Vás na Vaší kněžské pouti životem doprovází trpělivost a síla vykonávat Vaše nelehké poslání za pomocí Božího požehnání. Ať Vám Bůh žehná !

Grage